Nauka dla Społeczeństwa

20.04.2024
PL EN
16.06.2023 aktualizacja 16.06.2023

Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysowych

Konferencja naukowa stanowi okazję do wymiany doświadczeń i prezentacji wyników najnowszych badań dotyczących gospodarki finansowej sektora samorządowego, prowadzonych przez ekonomistów i prawników z ośrodków akademickich w Polsce.

Ważną częścią wydarzenia będzie panel dyskusyjny nt. „Kierunków racjonalizacji polskiego systemu finansów samorządowych. Źródła dochodów własnych”. Debata odbędzie się 21 czerwca o godz. 10:00 w ACKiM i poprowadzi ją dr hab. Paweł Felis, prof. SGH – ekspert Instytutu Finansów. O problemach gmin, powiatów i województw w Polsce będą dyskutować przedstawiciele administracji rządowej: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów dr hab. Sebastian Skuza, prof. UW, samorządowcy: Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Burmistrz Miasta Włodawa Wiesław Muszyński oraz naukowcy - prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Krzysztof Surówka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS.

W ramach wydarzenia podejmowane będą następujące zagadnienia: wpływ inflacji, kryzysu pandemicznego i geopolitycznego na finanse samorządowe; stabilność i odporność fiskalna JST w warunkach kryzysowych; samodzielność dochodowa i wydatkowa JST w Polsce; zadłużenie podsektora samorządowego; inwestycje i absorpcja środków UE przez samorządy; nierówności fiskalne i mechanizmy korekcyjno-wyrównawcze; efektywne zarządzanie finansami samorządowymi; partycypacja obywatelska; specyfika problemów finansowych największych miast w Polsce; polski Ład a finanse samorządowe; finanse i pozycja ekonomiczna polskiego podsektora samorządowego na tle innych państw; wyzwania dla finansów JST  związane z cyfrową transformacją; istota, źródła i zarządzanie ryzykiem ESG na poziomie samorządowym; finansowanie zrównoważonej transformacji energetycznej.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Finansów Publicznych UMCS, Katedrę Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Finansów w Warszawie.  

20.06
Miejsce wydarzenia
Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie
Ważne dni
Off
Zapisz się na newsletter
Copyright © Fundacja PAP 2024