Nauka dla Społeczeństwa

22.04.2024
PL EN
 • - Isaac Asimov

  Najbardziej ekscytującym wyrażeniem, które można usłyszeć w nauce to nie Eureka ! (odkryłem to!), które zwiastuje nowe odkrycia, lecz „To zabawne…
 • Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Franciszek Bacon

  Franciszek Bacon
 • Prawdziwi naukowcy są zachwyceni, gdy dowiadują się, że nie mieli racji, i dla mnie to jeden znajwiększych darów, jakich może dostarczyć edukacja naukowa

  Brian Cox
 • Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn. 

  Arystoteles
 • Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął, i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś.

  Konfucjusz
 • Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.  

  Heraklit z Efezu
 • Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.

  Arystoteles
 • Ludzie i nicienie mają mniej więcej po tyle samo genów, około dwudziestu tysięcy, lecz tylko jeden z tych gatunków potrafi namalować freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej.

  Siddhartha Mukherjee
 • Nauka nie buduje mostów nad przepaściami myśli, lecz po prostu stoi jako tablica ostrzegawcza.  Karl Kraus

  Karl Kraus
 • Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść.

  Martin Heidegger
Copyright © Fundacja PAP 2024